معرفی همایش

در سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، اساتید برجسته داخلی و خارجی آخرین دستاوردهای علمی در حوزه حقوق را به مخاطبان ارائه خواهند نمود.

هدف اصلی از برگزاری سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی به عنوان یک رویداد علمی تخصصی، تبادل اطلاعات داخل و خارج از کشور با یکدیگر در زمینه فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی از اهداف این همایش می باشد.

امید است که سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی با بهره گیری از تجارب اساتید بزرگوار، صاحب نظران و اندیشمندان گامی موثر در جهت ارتقاء سطح دانش شرکت کنندگان محترم بردارد.


تمامی حقوق این سایت متعلق به سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی می باشد.