اهداف همایش

شناسایی ارتباط موضوعی و هدفمند میان حوزه های حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

درک اهمیت و جایگاه حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

افزايش بينش و بصيرت علمي در موضوعات كلي و جزئي مبحث حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

تبادل اطلاعات بین اساتید و دانشجویان و انتقال آن به مدیران سازمانی

ثبت و سازماندهي نتايج تحقيقات در مجامع علمي داخلي و بين المللي

شناسایی و معرفی دانش پژوهان و دانشجویان برتر در حوزه های حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

كارآفريني در رابطه با خدمات علمي و كاربردي در زمينه برطرف كردن نيازهاي افراد و جوامع انساني

ايجاد بستر مناسب براي كاربست تحقيقات در برنامه ريزي هاي آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه ها

بحث و تبادل نظر میان پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در این حوزه

آگاهی عمومی از قوانین حقوقی و کیفری

ارائه جدیدترین یافته های پژوهشی در زمینه حقوق و کلیه گرایش های آن

آشنایی با قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران

بررسی رابطه حقوق با علوم دیگر

شناسایی چالش های موجود در قوانین حقوق بین الملل

بررسی حقوق در اسلام و ارتباط آن با حقوق بین الملل


تمامی حقوق این سایت متعلق به سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی می باشد.