تمدید مهلت ثبت نام در همایش تا تاریخ 22 بهمن ماه 1397

با توجه به تـماس های فـراوان و پـی در پـی پـژوهـشـگران عــزیز و اسـتـقبال بی نـظیر از هـمـایش، آخــرین مـهلت ارسـال مــقالات تا تاریخ 22 بهـمن ماه 1397 تمدید گردید. پژوهـشگرانی کـه تـاکنون مـقاله خود را ارسـال نکردند تا تاریخ ذکر شده می توانند نسبت به ارسال کامل مقاله خود اقدام نمایند.


تمامی حقوق این سایت متعلق به سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی می باشد.